Ilmiönä omaan kotiin muutto

Koulun joustavan perusopetuksen oppilaat pohtivat ja tutkivat syksyn aikana yllä mainittua ilmiötä. Ainerajoja ylitettiin jälleen. Aihetta tutkittiin matematiikan, äidinkielen ja yhteiskuntaopin kautta. Oppilaat pohtivat ensin perinteisen ajatuskartan avulla, mitä tietävät aiheesta ja mitä kaikkea aiheen ympärille liittyy. Kun pohdinta ja hahmottaminen oli suoritettu, rajattiin aihe ryhmää kiinnostaviin seikkoihin. Pureskeltu aihe tuotti mielenkiintoa perusasioihin, kuten KELA:n … Lue loppuun

Ilmiönä ilmastonmuutos 1

Koulumme luonnontiedepainotteinen luokka oppii tänä keväänä ilmiöpohjaisesti. Tavoitteena on, että oppilaat pohtivat itselleen ilmastonmuutokseen liittyvän näkökulman, laativat kysymyksiä, tuottavat esityksen ja esittävät esityksen alakoululaisille. Työskentely alkaa ideointipäivänä, jolloin koko koulupäivä ”uhrataan” asiaan heittäytymiseen. Aluksi lyhyet johdannot aiheeseen ja tämän jälkeen ideoiden heittelyä ja avointa uteliaisuutta. Kevät etenee maantieteen ja luonnontiedepainotteisen luokan lyhytkurssin tuella. Säännölliset keskittymiset … Lue loppuun

Oppilaat seuraavat ammattilaista…

Lähes ensimmäisinä Suomessa? Lukuvuonna 2012-2013 lähdimme äidinkielen opettajan kanssa pohtimaan ”Job Shadowing” – kurssin tarjoamista oppilaille. Kurssi liitettiin mukaan valinnaistarjontaan ja saimme kurssille peräti 11 kiinnostunutta oppilasta. Kurssi toteutetaan osin Ilmiöhankkeen puitteissa. Kurssin idea lähti äidinkielen opettajalta, joka oli ollut yrittäjyyskasvatuksen puitteissa vierailulla Britanniassa.  Sain iloksi huomata, että oma pohdintani oli ollut samansuuntaista jo pitkään, … Lue loppuun

Ilmiöhankkeen syksy

Ilmiöhankkeen syksy tuo vastaan uusia kokeiluja, jotka jatkuvat aina keväälle asti. Suunnittelutyö on hyvässä vauhdissa ja kokeiluja odotellaan vuodenvaihteeseen. Isompi kokonaisuus tänä lukuvuotena on ehdottomasti lyhyen valinnaiskurssi suunnittelu ja toteutus hankkeen puitteissa. Lyhytkurssi (oppilaille valinnainen) tuotetaan äidinkielen ja oppilaanohjauksen aineryhmien yhteistyönä. Aihe käsittelee jälleen työelämää ja tässä toteutuksessa tavoitteena on tuoda työelämää oppilaiden lähelle ”job … Lue loppuun